_chitiet _sanpham

  • Liễn Múa Lân_ Scroll Lion Dance

  • _masp:
  • _gia: _lienhe

  • Màu sắc:
  • Liễn múa lân size 48x145 (cm)
    Chất liệu vải dày dặng không nhăn nhàu.
    Mặt sau cán vải màu chống bụi bẩn.